VRS Zakenkantoor © Alle rechten voorbehouden. Webmaster: www.dvimmoprint.be

Een Gewaarborgd Inkomen vangt het inkomensverlies op. Maar wat met de vaste kosten die blijven doorlopen? En wat met het exploitatieverlies? Hoe kan u het voortbestaan van uw zaak garanderen?

Het wel en wee van uw zaak is immers van u afhankelijk.


Dankzij het Non-Stop Plan van Vivium kan u het voortbestaan van de zaak verzekeren, wanneer u zelf niet kan werken.


Het Non-Stop Plan voorziet in een uitkering gedurende maximum 2 jaar wanneer u door een ziekte of een ongeval zelf niet of nauwelijks kan werken.


Deze uitkering geeft u de financiële middelen om uw zaak draaiende te houden.

Immers, de vaste kosten lopen door, de leningen moeten worden afbetaald, uw klanten moeten worden verder geholpen, de bestellingen moeten de deur uit, de leveringen wachten,…


De uitkering wordt berekend in functie van de verminderde arbeidsongeschiktheid om uw werkelijke beroep uit te oefenen.

Met ander woorden, als u arbeidsongeschikt wordt, zal het verlies van uw inzet en bekwaamheden volledig vergoed worden in functie van uw professionele activiteiten op dat moment.


De premie die u betaalt is volledig fiscaal aftrekbaar.


Non Stop Plan