VRS Zakenkantoor © Alle rechten voorbehouden. Webmaster: www.dvimmoprint.be

Pensioensparen

Pensioenwijzer

Individueel pensioenadvies – voor en na de pensioenleeftijd – wordt steeds noodzakelijker. Om hieraan tegemoet te komen hebben wij de "Pensioenwijzer" ontwikkeld.

Eerst worden een aantal elementaire gegevens - zoals uw sociaal statuut, huidig bruto jaarsalaris, duur van uw actieve loopbaan, enz. – ingevoerd. Dan wordt er gekeken naar het extralegaal pensioen dat u reeds voorziet (via de groepsverzekering die uw werkgever onderschreef) eventueel aangevuld met andere voorzieningen waarop u zelf reeds ingetekend heeft. Vervolgens voeren we uw gewenst pensioen in: dit is het percentage van uw salaris dat u wenst te behouden na pensionering.

Op basis van al deze gegevens wordt uw pensioensituatie in kaart gebracht:

Indien er een pensioentekort aanwezig is, kan dit aangevuld worden via spaar- of beleggingsformules. Als klant kan u hierbij opteren voor een fiscale optimalisatie of een niet-fiscale aanpak.

In de fiscale sfeer bieden zowel het Capiplan als onze Capi 23 het perfecte antwoord.

Capiplan
Het Capiplan biedt u een gegarandeerd rendement voor iedere storting van 2,50%. Daar bovenop komt elk jaar de gratis deelname in de winst. Dankzij de gunstige fiscaliteit loopt het totale rendement al snel op en dit voor een volledig risicoloze belegging.

Capi 23
Voor cliënten die een pensioenformule verkiezen met een optimaal rendement, hebben we een verfrissend alternatief: Capi 23.
Capi 23 is een spaarformule op lange termijn die de zekerheid en fiscale voordelen van een levensverzekering koppelt aan het rendement van een beleggingsfonds. Zo profiteert u rechtstreeks mee van de resultaten op de financiële markten en behoudt u toch de zekerheid van een gewaarborgd rendement.

Zekerheid
Op de gespaarde bedragen wordt dagelijks intrest toegekend. Deze intrest is contractueel gewaarborgd voor de verrichte stortingen. Elke storting wordt gekapitaliseerd aan een gewaarborgde rentevoet.

En de winstdeelname wordt belegd in één van onze Managed Funds.
De Managed Funds zijn beheerde fondsen. De samenstelling kan gewijzigd worden in functie van de ontwikkelingen op de financiële markten.
Wie een Capi 23 spaarformule onderschrijft, krijgt jaarlijks een deelname in de winst. Deze winstdeelname wordt belegd in één van deze Managed Funds. Door het hefboomeffect van de beurs mag u dan een nog beter resultaat verwachten.

U hebt de keuze uit 4 verschillende Managed Funds, elk met hun eigen risicoprofiel: