Ben je als sporter goed verzekerd?

  • Berichtcategorie:Uncategorized
Het WK voetbal is intussen van start gegaan en alle supporters staan op post.
Speel je in je vrije tijd ook zelf graag voetbal? Of ga je liever volleyballen, muurklimmen of roeien? Bekijk dan zeker eens of je wel goed verzekerd bent voor ongevallen of andere risico’s.

Sporten is gezond. Ongevallen kunnen echter zware financiële gevolgen hebben.  Met een sportverzekering dekt u zich in tegen bepaalde risico’s die u tijdens het sporten loopt. Een kort overzicht.

We maken een onderscheid tussen professionele en amateursporters.

Professionele sporters zijn bij ongevallen in principe gedekt door de verzekeringen die hun werkgever heeft afgesloten.

Amateursporters zijn niet altijd verzekerd, zelfs al zijn ze lid van een club.

We hebben het hier verder uitsluitend over amateursporters, niet over mensen die sport beoefenen op professioneel niveau.

Wat dekt een sportverzekering?

Verwondt u uw partner tijdens een tennismatch? Breekt u een been tijdens het voetbal? Om niet te moeten opdraaien voor de kosten (arts, ziekenhuis,…) van dergelijke ongevallen, kan u twee verzekeringen afsluiten: een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en een individuele ongevallenverzekering.

Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)  

Die verzekering dekt de schade die u tijdens het sporten toebrengt aan anderen. Let op: als u iemand verwondt, bent u niet noodzakelijk aansprakelijk voor het ongeval. Daarvoor moet u een fout begaan hebben. U hebt geen fout begaan als u zich gedragen hebt zoals een redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden.

Een voorbeeld: tijdens een wielerkoers wil een concurrent u inhalen. U geeft hem een stevige duw. Hij valt en bezeert zich. U maakte een fout: concurrenten duwen is niet wat redelijke en voorzichtige personen in dergelijke omstandigheden doen. U zal dan ook voor het ongeval aansprakelijk worden gesteld.

De BA Sportverzekering maakt meestal deel uit van de familiale verzekering BA. Weet u niet of dat het geval is met uw familiale verzekering, lees dan uw contract na!

Een individuele ongevallenverzekering 

Deze verzekering komt tussen als u gekwetst geraakt bij een ongeval dat niets met uw werk te maken heeft.  Dat is bv. het geval voor een sportongeval. De verzekering kan tussenkomen voor medische kosten. Maar de individuele ongevallenverzekering is vooral bedoeld om u een bijkomend inkomen te geven als u ten gevolge van het ongeval niet meer kunt werken. De verzekeraar betaalt dan een kapitaal of een rente uit; een rente is een bedrag dat uw verzekeraar u gedurende de in het contract vastgelegde periode (bv. tot aan uw pensioenleeftijd) op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) uitbetaalt.

Die betaling gebeurt in twee gevallen:

  • bij invaliditeit (als iemand een letsel oploopt en zijn beroep niet meer kan uitoefenen). Het kan gaan om:
    • tijdelijke invaliditeit: als de letsels van het slachtoffer nog evolueren in de richting van een gedeeltelijk of volledig herstel;
    • blijvende (definitieve) invaliditeit: als de toestand van het slachtoffer niet meer evolueert, zelfs al is het slachtoffer niet helemaal genezen;
  • bij overlijden.

In de meeste gevallen komt eerst de verplichte verzekering van het ziekenfonds tussen. Sloot u daarnaast aanvullende medische verzekeringen af, dan kunnen die ook tussenkomen. Een individuele ongevallenverzekering zal tussenkomen voor het bedrag dat niet door uw verplichte ziekteverzekering, noch door uw aanvullende verzekeringen wordt terugbetaald.

Wat het begrip ‘ongeval’ betekent, kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Zo beschouwen sommige verzekeraars brandwonden, spierscheuren en bepaalde vergiftigingsverschijnselen als ongevallen. In de algemene voorwaarden van een contract vindt u terug wat ‘ongeval’ precies betekent; lees de algemene voorwaarden aandachtig vóór u het contract ondertekent!

Uw individuele ongevallenverzekering kan uitzonderingen voorzien, bv. voor risicosporten. Zo wordt een parachute- of bungeesprong vaak niet verzekerd. Dergelijke sporten worden meestal op initiatief van een organisator beoefend. Ga na of die wel verzekerd is tegen het risico dat u loopt door bij hem te sporten.

Voor andere sporten kunnen sommige verzekeringsmaatschappijen hun waarborgen beperken. Dat is bv. vaak het geval voor voetbal, paardrijden en wielrennen.

Wordt een sport niet gedekt of is de waarborg beperkt, dan staat dat in uw contract. Wil u een individuele ongevallenverzekering afsluiten voor een specifieke sport? Informeer bij uw verzekeraar of makelaar of dat kan, en of er beperkingen gelden.

Tips van uw verzekeraar


  • Bent u een amateursporter (wielrennen, voetbal, tennis,…)? Vraag uw makelaar of verzekeraar welke risico’s uw familiale verzekering BA Familiale dekt.

  • Controleer of het contract dat u wil ondertekenen wel degelijk de risico’s dekt van de sport die u beoefent.

  • Bent u lid van een sportclub? Ga na of de clubverzekering u beschermt tegen de risico’s die u loopt tijdens het sporten. Denkt u dat die dekking te beperkt is, overweeg dan om zelf een contract af te sluiten in functie van uw behoeften.

Bron: www.wikifin.be