Eerste hulp bij schade: wat te doen na het stormweer?

  • Berichtcategorie:Uncategorized
Heb jij schade opgelopen door de storm? Dan moet je nu plots heeft veel zaken regelen om die schade vergoed te krijgen. De verzekeringskoepel Assuralia heeft een checklist gemaakt met een aantal praktische tips.

Checklist

Als je huis schade heeft opgelopen na een storm, ben je vaak zelf een beetje overdonderd. Daarom heeft verzekeringskoepel Assuralia een handige checklist gemaakt van alle dingen die je moet doen. Zo kan je snel en efficiënt alles afhandelen.

  • Neem zo veel mogelijk foto's en houd beschadigde zaken bij. Dat zal helpen bij het opmaken van uw verzekeringsdossier.
  • Zoek alvast bewijsstukken op, zoals facturen, van beschadigde goederen. Ze kunnen helpen om de waarde of restwaarde te bepalen.
  • Raak kabels of leidingen die op de grond zijn gevallen niet aan, ze kunnen nog onder spanning staan.
  • Kruip niet zelf op je dak. Dakwerkers of in noodgevallen de brandweer kunnen een zeil spannen over uw dak, om ergere schade te voorkomen. Dat laatste is belangrijk voor uw verzekeringsdossier. Als je niet voldoende maatregelen nam om erger te voorkomen, kan de verzekering moeilijk doen.
  • Laat takken knippen of bomen omhakken die dreigen te vallen.
  • Is de regen tot in je huis geraakt? Laat de ruimtes dan goed drogen en verlucht voldoende.

Doe snel aangifte

Storm en overstroming zijn verplicht opgenomen in een brandverzekering. Stormschade is dus altijd gedekt. Een brandverzekering is weliswaar wettelijk niet verplicht, maar de overgrote meerderheid van de Belgen heeft er wel een.

Is uw auto beschadigd geraakt? Dan kunt u bij de autoverzekeraar terecht, tenminste als u een omniumverzekering hebt en in sommige gevallen een "mini-omnium".

Als u snel aangifte doet, u de nodige bewijsstukken kunt voorleggen en er geen discussie is over de aansprakelijkheid, kunt u binnen de 30 dagen na de goedkeuring van het verslag van een expert, vergoed worden.

Bron: https://radio2.be/de-inspecteur/eerste-hulp-bij-schade-wat-te-doen-na-het-stormweer#deinspecteur