Het aanrijdingsformulier

​Als u als automobilist betrokken bent bij een verkeersongeval, dan moet u het Europees aanrijdingsformulier invullen. Een volledig en correct ingevuld aanrijdingsformulier resulteert in een snellere schaderegeling. Op basis van de inlichten die erop worden verstrekt zal de aansprakelijkheid worden bepaald.

Het aanrijdingsformulier is een onherroepelijk officieel document: door dit document te ondertekenen bevestigt u namelijk op welke manier de schade is ontstaan en kan (en mag) het niet meer gewijzigd worden.

Te onthouden : Dit aanrijdingsformulier is een eenvormig document en identiek in alle Europese landen, ongeacht in welke taal het opgesteld is. U kunt het dus ook in het buitenland gebruiken, zelfs als u de plaatselijke taal niet machtig bent.

Tips bij het invullen van een aanrijdingsformulier

Gebruik een balpen, geen potlood

Een balpen is duidelijker. Schrijf leesbaar, gebruik hoofdletters. Vermijd doorhalingen en/of schrappingen. Zo zal er immers geen verwarring of discussie ontstaan en is het formulier voor iedereen duidelijk.

Check de gegevens van de tegenpartij

Controleer of de tegenpartij de juiste gegevens van zijn voertuig invult. Check desnoods zijn groene kaart.

Maak een correcte schets van het ongeval

De tekening waarin de omstandigheden van het ongeval geschetst worden, is van groot belang, de eerste schets geldt als de enige echte. Teken daarom zo nauwkeurig mogelijk.
Vergeet ook niet om gegevens te vermelden zoals richtingaanwijzers, verkeersborden, signalisatielichten, straatnamen… Duid de rijrichtingen aan en benoem eveneens welk voertuig A en welk B is.

Mijn opmerkingen

Verduidelijk de omstandigheden in het vak “Mijn opmerkingen”. Dit is vooral belangrijk als u niet akkoord gaat met de opmerkingen van de tegenpartij of niet begrijpt wat hij bedoelt.

Voeg eventueel foto’s toe

Maak indien mogelijk foto’s na het ongeval en voeg ze bij het aanrijdingsformulier. Denk ook aan remsporen, brokstukken …. Al deze elementen zorgen voor meer duidelijkheid, waardoor uw dossier sneller kan worden afgehandeld.

Lees alles nog eens grondig na vooraleer u uw handtekening plaatst

Vermijd schrappingen en neem zorgvuldig de verklaring van de tegenpartij door voor u het formulier ondertekent. U ondertekent immers voor akkoord, er mag niks meer gewijzigd worden na de ondertekening. U kunt wel nog extra opmerkingen kwijt op de achterkant. Verwittig de politie als u niet akkoord gaat met de verklaringen van de tegenpartij.

Bezorg de tegenpartij het doorgedrukte exemplaar

Er hoeft slechts één aanrijdingsformulier ingevuld te worden. Elke bestuurder houdt een exemplaar bij: of het originele of het doorgedrukte exemplaar.