Kies de geschikte woonverzekering

  • Berichtcategorie:Uncategorized

Vóór je een woonverzekering kiest, is het belangrijk je situatie grondig te analyseren en je behoeften te bepalen. Je kan hiervoor ook een beroep doen op een verzekeraar of makelaar.

Je verzekeringscontract kan drie grote groepen van risico’s dekken:

  • De basiswaarborgen:
    • Verplicht (opgenomen in de wet)
    • Standaard (ingeschreven in de meeste contracten voor een woonverzekering)
  • Bijkomende waarborgen om de kosten verbonden aan de schade te dekken
  • Facultatieve uitbreidingen zoals diefstal en vandalisme

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke – al dan niet verplichte – dekkingen. Aan de hand daarvan kan je de dekkingen kiezen die voor jouw situatie belangrijk zijn.

Beknopt Gedekte risico’s
Woning en inboedel  – verplichte dekkingen en standaarddekkingen Verzekert de schade aan je woning en je inboedel. Brand, explosie of implosie (bijvoorbeeld van een oud televisietoestel met beeldbuis), bliksem, aanrijding met een dier of een vervoermiddel (bijvoorbeeld als een voertuig tegen je gevel rijdt), storm, hagel, het gewicht van sneeuw of ijs op een dak, natuurrampen, aanslagen, arbeidsconflicten,  terrorisme (bijvoorbeeld indien een venster sneuvelt tijdens een aanslag), …
Woning en inboedel  –
bijkomende dekkingen: kosten verbonden aan de schade
Verzekert de kosten die je omwille van schade moet maken. Opslag van meubels, herstellingen in afwachting van meer ingrijpende werken, tijdelijk onderdak, slopen van ruïnes, …

BIJVOORBEELD

Als je na een brand meer dan een maand op hotel moet logeren. De bijkomende dekking "kosten voor onderdak" voorziet in een vergoeding van die hotelkosten.

Facultatieve dekkingen: klassieke waarborgen die doorgaans door verzekeraars worden aangeboden De meeste verzekeraars bieden een bijkomende bescherming voor je woning en inboedel aan. Deze gaan verder dan wat de wet voorziet. Elektrische toestellen, rook of roet, overlopende dakgoten, omgewaaide bomen, glasbreuk, schade na een inbraak, … Diefstal, vandalisme, indirecte verliezen (verplaatsingskosten, verzendingskosten, …) evenals de tijd die je besteedt aan het wegwerken van de gevolgen van de schade.