Langetermijnsparen

Langetermijnsparen is ideaal als u nog wat financiële ruimte heeft naast uw pensioensparen. Jaarlijks zet u een bedrag opzij voor minstens tien jaar.

Wat brengt het op?

Voor het inkomstenjaar 2018 stort u maximaal 2 310 euro, tenzij de begrenzing op basis van uw beroepsinkomen lager uitvalt. De jaarlijkse premie bedraagt minimum 25 euro.

Rentevoet

U kan kunt u kiezen voor 100% zekerheid op uw gestorte premies. U spaart dan volledig in een tak 21-levensverzekering. Op uw premies krijgt u een gewaarborgde rentevoet. De rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract: zowel naar beneden als naar boven.

Daarnaast kunt u kiezen om uw premie te beleggen in een tak 23-beleggingsfonds.

Het rendement van een beleggingsfonds hangt af van de prestaties van de beurs. Dit rendement kan dus meer zijn dan van een tak 21- levensverzekering, maar ook minder of zelfs negatief zijn. In een beleggingsfonds geniet u dus geen gewaarborgde rentevoet. Maar met een lange horizon, bijvoorbeeld een spaarplan met een looptijd van 15 jaar of meer, kunt u het risico op verlies beperken.

U kunt uw premie ook gedeeltelijk beleggen in tak 21 en gedeeltelijk in tak 23.

Winstdeelname

Bovenop de gewaarborgde rentevoet kunt u eventueel een jaarlijkse, belastingvrije winstdeelname ontvangen. U kunt deze winstdeelname verder beleggen in een beleggingsfonds of samen met uw pensioenpremies verder laten aangroeien.

Looptijd

Een contract langetermijnsparen loopt minstens tien jaar. Om een contract af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Een maximale leeftijd is er niet. In tegenstelling tot pensioensparen hoeft u niet jonger dan 65 jaar te zijn.

Fiscaal voordeel tot na uw pensioenleeftijd

  • De fiscus betaalt u 30% van de premie terug (via een belastingvermindering bij uw jaarlijkse afrekening).
  • U betaalt slechts 10% taks op het kapitaal dat u op uw zestigste bijeen gespaard hebt.
  • Bent u gestart met uw contract na uw 55ste verjaardag? Dan wordt de taks op het langetermijnsparen van 10% geheven op de tiende verjaardag van het contract.
  • Alle stortingen die u nog doet na de taxatie van 10%, blijven fiscale voordelen opleveren, maar u betaalt er geen eindbelasting meer op.

U kunt vroegtijdig, voor uw 60ste verjaardag, uw spaargeld opvragen, maar weet dat u dan uitstapkosten betaalt. Bovendien wordt het kapitaal dan belast aan 33% (verhoogd met de gemeentebelasting), in plaats van aan het gunstige tarief van 10%.

De wetgever kan het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.

Houd rekening met uw woonkrediet

U combineert langetermijnsparen best niet met een woonkrediet van na 1 januari 2005. Een woonkrediet geeft recht op een woonbonus die uw fiscale korting bijna helemaal uitput. Is de lening van uw huis al afbetaald en uw fiscale korting niet volledig uitgeput, dan is langetermijnsparen fiscaal wel voordelig.

Aanvullende waarborgen

U kunt uw contract langetermijnsparen uitbreiden met aanvullende waarborgen.

Kapitaal overlijden

Bij overlijden wordt steeds de opgebouwde reserve van het contract uitgekeerd. Wilt u dat uw nabestaanden vanaf de aanvangsdatum van het contract een mooi bedrag ontvangen bij uw overlijden? Verzeker dan een kapitaal Overlijden. Elk jaar wordt dan een stukje van uw premie gebruikt om dat kapitaal te verzekeren. Hebt u in tussentijd een hoger kapitaal bijeen gespaard, dan krijgen uw nabestaanden uw bijeengespaarde kapitaal.

Arbeidsongeschiktheid

De maatschappij biedt u twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kunt ook beide formules combineren.

Ze betaalt de premie van uw contract verder zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenkapitaal blijft dus verzekerd.
Ze betaalt een rente uit gedurende de periode dat u niet kunt werken.
Opgelet: als u ervoor kiest uw premie voor 100% in een beleggingsfonds (tak 23) te storten, is het niet mogelijk uw contract uit te breiden met de aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheid. U kunt deze waarborg wel afsluiten via een aparte polis.

Kosten

Op uw pensioenspaarcontract zijn instapkosten en beheerskosten van toepassing. Een volledig overzicht is steeds beschikbaar op kantoor

Meer weten over Langetermijnsparen?

Hebt u nog vragen of wilt u een contract afsluiten? Contacteer dan uw makelaar. Hij kan uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en inschatten welke formule het beste bij u past.

Langetermijnsparen is een fiscaal gunstige manier om uw kapitaal te laten groeien. Maar wist u dat pensioensparen fiscaal nog voordeliger is?

De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.