Schuldsaldoverzekering

Bij de meeste banken of kredietverstrekkers krijgt u enkel een lening als u ook een schuldsaldoverzekering afsluit. Zo zijn zij zeker dat zij bij uw overlijden het resterende bedrag (of een gedeelte daarvan) zullen terugkrijgen. Maar voor u is het uiteraard het belangrijkste dat uw gezin na uw overlijden niet op straat komt te staan.

De voordelen van een schuldsaldoverzekering

  • U kiest zelf of bij uw overlijden het volledige resterende bedrag van de lening wordt uitgekeerd of een gedeelte ervan. 100% van het bedrag is aan te raden: alleen de kosten dragen van een gezin en tegelijk een woonkrediet aflossen, is echt niet vanzelfsprekend.
  • U beslist welke partner u verzekert. Beide partners verzekeren geeft uiteraard de meeste zekerheid.
  • U kunt uw premie in een keer afbetalen of spreiden in de tijd. Meestal bedraagt de premiebetaling maximum 2/3 van de looptijd van de lening. In vergelijking met het geleende bedrag is de premie eerder bescheiden.
  • Meestal kunt u de premies aftrekken van uw belastingen.

 

Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van een overlijdensverzekering die de terugbetaling waarborgt van het kapitaal van een hypothecair krediet voor de verbouwing of verwerving van de eigen en enige gezinswoning van de kandidaat-verzekeringsnemer. Raadpleeg uw makelaar voor meer informatie.

De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.