Brandverzekering

Een goede brandverzekering vermijdt financiële zorgen

U werkte hard om uw zaak te krijgen waar ze nu staat. U hebt een mooi klantenbestand, trouwe werknemers en een magazijn vol bestellingen. Maar wat als er iets gebeurt en u niet meer terechtkunt in uw bedrijfsruimte? Kunt u zonder machines of goederen uw contracten nog nakomen?

Verzekering voor zelfstandigen en kmo’s

De brandverzekering is de ideale oplossing:

  • voor een apotheek
  • voor gebouwen waarin een handelsactiviteit wordt uitgeoefend (al dan niet met woonst)
  • voor panden waarin enkel een vrij beroep of een kantooractiviteit wordt uitgeoefend (zonder woongedeelte)

Veel meer dan een brandverzekering

In de eerste plaats bent u verzekerd tegen brand en aanverwante gevaren. Maar we dekken meer dan dat. Zo beschermen we uw eigendom ook bij natuurrampen, elektriciteit- en waterschade, beschadiging door diefstal en vandalisme en nog veel meer.

Bovendien kunt u 24 uur op 24, 7 dagen op 7, een beroep doen op bijstand. Ook de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden is gedekt.

Op maat: uitbreiding van de basiswaarborgen of aanvullende dekkingen

De maatschappij biedt formules aan waarmee u uw basiswaarborgen kunt uitbreiden. Maar u kunt uw brandverzekering ook aanvullen met optionele waarborgen specifiek voor uw handelsactiviteit.

1. Diefstal en vandalisme (van de inhoud)

Diefstal en vandalisme kunnen u flink wat geld kosten. De optionele waarborg Diefstal en Vandalisme vergoedt de verdwijning en beschadiging van verzekerde goederen na een diefstal of poging tot diefstal.

2. Onrechtstreekse verliezen

Kiest u voor de optionele waarborg Onrechtstreekse Verliezen dan verhogen we de schadevergoeding met 10% om bijkomende kosten na een schadegeval te compenseren zoals verplaatsingen, administratieve formaliteiten, telefoonkosten …

3. Rechtsbijstand

Op deze rechtsbijstand kunt u onder meer een beroep doen als u:

strafrechtelijk vervolgd wordt voor een onopzettelijk veroorzaakt schadegeval
de schade die u hebt opgelopen aan uw gebouw en de inhoud ervan van een aansprakelijke derde wil terugvorderen omdat de schade niet of onvoldoende verzekerd was
een contractueel geschil hebt met uw brandverzekeraar
Ook het terugbetalen van de kosten van een tegenexpert is in deze waarborg voorzien (als ze niet terug betaald worden door de basiswaarborgen van het contract).

4. Accidentele schade aan koopwaren

Dankzij deze optionele waarborg wordt de schade aan uw koopwaren, veroorzaakt door een plotse en onvoorziene gebeurtenis, vergoed en dit zowel als het schadegeval zich voordoet in de handelszaak als door een verkeersongeval tijdens het transport van de koopwaren.

5. Alle risico’s uithangborden en lichtreclames

Als uw uithangbord of lichtreclame, vastgemaakt aan uw gebouw of aan de funderingen, per ongeluk beschadigd wordt dan zal de herstelling of de vervanging ervan worden vergoed.

6. Alle risico’s elektronica

De beschadiging van uw laptop of computer kan soms ernstige gevolgen hebben voor uw bedrijf. Daarom kunt u in uw brandverzekering kiezen voor de optionele waarborg Alle risico’s elektronica.

7. Geldverzekering (‘verzekering van waarden’)

Betalen uw klanten u soms met cash geld? Verzeker u dan tegen diefstal van cash geld uit uw gebouwen, tijdens het transport en als u dat wilt, ook uit uw woning. Uitbreidingen op maat zijn mogelijk.

8. Bedrijfsschade

Als uw handelsactiviteit stilvalt door een schadegeval, dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk gewoon kunnen verder werken. Daarom is de waarborg Bedrijfsschade onmisbaar en wordt ze ook de 'levensverzekering voor bedrijven' genoemd.

9. Machinebreuk

Uw machines zijn vaak het hart van uw onderneming. Ze zorgen ervoor dat u in staat bent om goederen te produceren en vervolgens te leveren aan uw klanten. Een plotse beschadiging van een van deze machines, is dus een serieuze aderlating. Houdt de motor van uw onderneming draaiende met de waarborg Machinebreuk.

Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.